Witold Witczak


Kim jest Witold Witczak?

Witold Witczak jest osobą mocno związaną z powiatem radomszczańskim. Tutaj właśnie dorastał, rozwijał swoje zainteresowania zdobywał pierwsze życiowe doświadczenia, a następnie działał w samorządzie i zarządzał z sukcesami w kilku lokalnych spółkach. Jest człowiekiem posiadającym dobre i gruntowne wykształcenie – najlepiej o tym świadczy to, że uzyskał stopień naukowy doktora.
Witold Witczak nie boi się wyzwań, ma zawsze otwartą głowę – dzięki temu chętnie podejmuje się udziału w różnych projektach biznesowych. Dostrzega potencjał tam, gdzie inni już dawno zaprzestali działania. Ponadto lubi być o klika kroków przed konkurencją i zapełniać dobrze zapowiadające się nisze. Taki model działania bardzo mocno świadczy o praktycznym podejściu do biznesu. Witold Witczak wie, że tylko tak można generować spektakularne dochody, rozwijać firmy i zapewniać miejsca pracy pracownikom o najróżniejszych kompetencjach.
Prywatnie jest żonaty i ma już dwójkę odchowanych synów. Lubi podróże, interesuje się historią – w szczególności tą dotyczącą walki niepodległościowej. Docenia dobre kino i literaturę, choć jak często przyznaje ma na te drobne przyjemności mało czasu. Życie zawodowe i chęć pracy nad nowymi rozwiązaniami, które mają istotny wpływ na rynek pochłaniają Witczaka bez reszty.

Witold Witczak a działalność samorządowa

Już w bardzo młodym wieku Witold Witczak związał się z organizacjami pracującymi na rzecz lokalnej społeczności. Największe osiągnięcia w pracy samorządowej miał w trakcie sprawowania mandatu radnego sejmiku województwa łódzkiego. W tym gremium zasiadał od 2006 roku, niezmiennie w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jako przedstawiciel okręgu wyborczego został wybrany do sprawowania mandatu w sumie trzykrotnie, co świadczy o bardzo dużym zaufaniu społecznym i kompetencjach. Pełnił także funkcję pełnomocnika powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Radomsku. Był między innymi odpowiedzialny za aktywizację lokalnych działaczy oraz nakreślenie strategii wyborczej w regionie przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Po osiągniętych wynikach, można było odnotować wzrost zaufania lokalnej społeczności do działaczy partii.

Witold Witczak a wybory parlamentarne 2011

Bardzo istotnym wydarzeniem w życiu aktywności społecznej Witolda Witczaka były wybory parlamentarne w 2011 roku. W tym czasie dostał możliwość kandydowania w okręgu nr 10 z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP. Na jednej liście znalazł się z Antonim Macierewiczem, który ją otwierał. Jak zapowiadał w trakcie prowadzonej kampanii, po ewentualnej wygranej chciałby zajmować się sprawami rolnictwa. Bardzo leżała mu na sercu ta kwestia, że rolnik niemiecki dostaje prawie dwa razy tyle dofinasowania na swoją pracę co rolnik polski. Kolejną ważną sprawą było zmniejszanie różnic panujących między miastem a wsią. Zapowiadał kampanię spokojną, merytoryczną, opartą na spotkaniach i dialogu z mieszkańcami. Witold Witczak przekonywał, że dzięki zdobytemu doświadczeniu w Sejmiku Wojewódzkim, jest teraz gotowy do podejmowania kolejnych, bardziej poważniejszych wyzwań. Niewątpliwie miał bardzo dobre podstawy do ubiegania się o mandat posła. Niestety mimo dobrego wyniku, przy panującej ordynacji wyborczej nie udało się zdobyć mandatu. Mimo tego niepowodzenia, Witczak nie zniechęcił się do dalszej pracy na rzecz Radomska – wręcz ugruntował swoją pozycję i zyskał mocniejszy mandat do sprawowania dotychczasowych funkcji.

Witold Witczak – sylwetka osoby

Na ziemie radomszczańskiej nigdy nie brakowało ambitnych i zaangażowanych w sprawy społeczne ludzi. Takie osoby są siłą napędową całych środowisk i wyznaczają nowe kierunki działania na różnych płaszczyznach. Do takich osób na pewno zalicza się Witold Witczak – od lat związany z lokalnym biznesem i samorządem. Od ponad trzydziestu lat z sukcesami rozwija swoje pomysły i wspiera samorządowe inicjatywy. Choć ukończył Technikum Mechaniczne w Radomsku, to jego życie zawodowe potoczyło się zupełnie inaczej. Zajął się biznesem i pracował między innymi w banku, gdzie rozwijał jakość oferowanych rozwiązań dla klientów. Ponadto uzyskał tytuł naukowy doktora z zarządzania strategicznego. U Witolda Witczaka solidna wiedza przeplata się z praktyką biznesową, co daje bardzo dobre efekty.
Po wieloletniej pracy w warunkach korporacyjnych zdecydował się na działalność na własny rachunek. Dzięki wiedzy i determinacji udało się powołać do życia kilka dochodowych spółek działających w obszarze finansów. Specjalnością firm Witolda Witczaka było pozyskiwanie finansów dla osób prywatnych na najróżniejsze cele. Klienci z racji na bardzo rozbudowaną ofertę, kompleksową i merytoryczną obsługę chętnie zgłaszali się po kredyty gotówkowe, hipoteczne i wiele innych rozwiązań. Dzięki szerokiej współpracy z instytucjami finansowymi nie brakowało dobrych rozwiązań dla przedsiębiorców. Główną dewizą funkcjonowania spółek Witczaka było minimalizowanie procesu pozyskiwania kredytów bez potrzeby kontaktowania się z wieloma doradcami.
Również z wielkim powodzeniem Witczak zaangażował się w tworzenie lokalnych mediów. Był właścicielem bardzo popularnego i dostępnego tygodnika Po Prostu Informacje. Tytuł ten spotykał się z bardzo ciepłym przyjęciem czytelników. Nie brakowało w nim bieżących wydarzeń, felietonów oraz reportaży, które pozwalały nakreślić sobie czytelnikom pełny obraz życia w powiecie radomszczańskim.
Wszystkie to przedsięwzięcia nie byłyby możliwe też dzięki umiejętności zjednywania sobie wspaniałych pracowników i współpracowników. Dbając o dobrą synergię pomysłów i bardzo dobrą atmosferę w pracy Witold Witczak zawsze mógł liczyć na wsparcie zespołu specjalistów, o których musieli walczyć inni pracodawcy.

Witold Witczak a działalność polityczna

Choć Witold Witczak miał świetną żyłkę do interesów, od zawsze mu zależało na dobru społecznym. Już od najmłodszych lat zaangażował się w działalność polityczną. Najwięcej pracował jako radny sejmiku łódzkiego. Mandat uzyskał trzykrotnie, zasiadając w ławach sejmiku nieprzerwanie od 2006 roku. Był to wyjątkowo dobry i pracowity czas dla Witczaka, który swoją działalnością w Łodzi wspierał rozwój powiatu radomszczańskiego. Jego praca została doceniona przez władze Prawa i Sprawiedliwości, gdyż w wyborach parlamentarnych, które miały miejsce w 2011 roku, zaproponowano mu wysokie miejsce na liście. Witczak z bardzo dużym entuzjazmem podjął się tego wyzwania. W swoim programie politycznym zapowiadał, iż zajmie się praca na rzecz rolników i wyrównywaniem różnic między wsią a miastem. Kampania przebiegła bardzo dynamicznie, Witczakowi udało się uzyskać bardzo dużą ilość głosów. Jednak w ostatecznym przeliczeniu na mandaty nie zapewniło mu to sukcesu. Dalej pracował jako radny wojewódzki oraz od 2014 roku pełnił funkcje pełnomocnika powiatowych struktur PiS.